Utbildning och handledning

Makower Psykologi erbjuder utbildning inom området självkänsla och perfektionism i form av föreläsning eller workshop anpassad till beställarens behov. Handledning av personer som i sitt yrke kommer i kontakt med personer eller grupper som tampas med problem med självkänsla och perfektionism kan också erbjudas. Ungdomar som befinner sig i skifte mellan högstadiet och gymnasieskola är en högprioriterad målgrupp.

Utbildningar via WISEMIND

Självkänsla och perfektionism. Från teori och forskning till klinisk tillämpning
Stockholm, Ersta konferens, 4 december 2018, kl 10-17
Läs mer