Så klarar du ålderskrisen

– Hur man upplever att bli äldre är individuellt. Somliga är trygga i sig själva, känner sig sedda och älskade och bryr sig inte så mycket. Andra har svårare att hantera det, säger Irena Makower, docent i psykologi och specialist i klinisk psykologi. Hon har specialiserat sig på behandling och forskning kring sviktande självkänsla, något som många kvinnor lider av när de börjar känna sig gamla.

– En del lider av bekräftelsemissbruk. De speglar sig i andras blickar på gatan och försöker läsa av hur de blir uppfattade, Hur de uppskattas.

Om man upplever att negativa tankar tar över hela ens liv, då kan man behöva söka hjälp bos en legitimerad psykolog eller terapeut. Men de flesta kan själva ta sig ur åldersnojan. Att bli sedd och bekräftad är ett grundläggande behov. Vi är sociala varelser som behöver bekräftelse från andra – och från oss själva.

– Om man ofta tänker saker som “jag är ful”, “jag är gammal”, “jag är oattraktiv”, ‘Jag är värdelös som kvinna”, “ingen man kommer någonsin att tycka om mig” så mår man därefter, säger Irena Makower. Den som tänker så har hamnat i tankefällor, automatiskt negativa tankemönster. Genom att bli medveten om sina tankefel kan man vända den nedåtgående spiralen till en positiv.

Har du hamnat i en tankefälla?

Det här enkla testet bygger på KBT, kognitiv beteendeterapi. där man arbetar med hur tänkandet påverkar hur man mår. Det är typiska tankefel man gör när man inte är nöjd med sig själv.

Kolla vad som stämmer på dig:

 • Du ser saker onyanserat. Antingen allt eller inget.
  Exempel: Jag är rynkig och tjock och det finns inget jag kan göra åt det.
 • Du tror att du vet vad andra tänker om dig utan att ha belägg för det.
  Exempel: Han tycker nog att jag är gammal och oattraktiv.
 • Du säger till dig själv att saker och ting bör eller måste vara på ett visst sätt och ställer orealistiskt höga krav på dig själv.
  Exempel: Jag borde väga 55 kilo som jag gjorde när jag var ung.
 • Du låter dina känslor styra din uppfattning om verkligheten.
  Exempel: Usch, jag är gammal och helt värdelös.
 • Du jämför dig med personer du upplever som överlägsna, exempelvis 25-åriga modeller och känner dig mindre värd.
  Exempel: Tänk om jag såg ut som hon!
 • Du tillskriver dig själv allmänna negativa egenskaper.
  Exempel: Jag duger inte. Jag är så ful.
 • Du tänker att allt är ditt ansvar och ditt fel. Du tar saker personligt, överskattar din roll och skuldbelägger dig för negativa
  händelser.
  Exempel: Det är mitt fel att vi skildes.
 • Du överdriver när du misslyckas och du förringar dina framgångar. Du har svårt att ge dig själv beröm.
  Exempel: Jag klarar aldrig någonting och nu är det för sent!

Artikel publicerad i tidningen Må Bra, juni 2010, nr 6