Kurs i självkänsla och perfektionism 21 september

WiseMind AB erbjuder en utbildningsdag om självkänsla och perfektionism hos ungdomar och vuxna.

Stockholm, Ersta konferens, 21 september 2020, kl 10-17.

Bristande självkänsla och perfektionism har kommit att bli centrala begrepp för hur vi skall förstå den ökande psykiska ohälsan i vårt samhälle. I västvärlden har perfektionismen fördubblats sedan 1980-talet och drabbar allt yngre personer. Hos ungdomar tycks rädsla att misslyckas vara starkare än rädsla för döden. Låg självkänsla och perfektionism är transdiagnostiska tillstånd som förekommer som inslag i en mängd olika diagnoser och orsakar stort lidande. Kursen utgår från boken ”Självkänsla och perfektionism” som utkom hos Studentlitteratur 2018.

Läs mer