Kognitiv beteendeterapi

KBT är en problemfokuserad terapi som utgår från att tankar, känslor och beteenden är sammankopplade med varandra och att emotionella- och beteendeproblem kan förändras genom att man tillämpar nya sätt att tänka och bete sig. Under senaste decenniet inom ramen för tredje vågen KBT introducerades interventioner med fokus på vilken inställning till problemet personen har snarare än på problemlösning. Terapi kan handla om personliga värderingar, mindfulness, självmedvetande, självmedkänsla.