KBT

Kognitiv beteendeterapi

KBT är en av de stora psykoterapeutiska skolorna som representerar en genomtänkt samling av psykologiska interventioner som härstammar från kognitiva och behavioristiska teorier. KBT utgår från att emotionella- och beteendeproblem kan förändras genom att man tillämpar nya sätt att tänka och bete sig.

Läs mer

KBT vid problem med självkänsla och perfektionism

Läs mer

Skattningsskalor och registreringsblanketter

Läs mer