Forskning

Irena Makower specialiserar sig på forskning om sviktande självkänsla och perfektionism. På Wroclaws Universitet driver hon tillsammans med Kinga-Lachowicz-Tabaczek ett forskningsprojekt om självkänsla och perfektionism utifrån socialpsykologiskt perspektiv.

Läs mer om:

Ett annat forskningsområde handlar om kvalitetssäkring, utvärdering och indikationer för KBT.

På Stockholms Universitetet medverkar Irena Makower i forskningsprojektet “Improving psychotherapeutic competences using perceptuell socioemotional training procedures”.

Läs mer om:

Övrig forskning: