Irena Makower

Irena Makower är psykolog med mångårig erfarenhet av behandling, utbildning, handledning och forskning inom området KBT. Hon är certifierad av svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier, sfKBT.

Irena  är docent i psykologi, specialist i klinisk psykologi, leg psykolog/leg psykoterapeut och handledare i kognitiv beteendeterapi.

Självkänsla och perfektionism

I november 2018 utkom Irena Makower med boken Självkänsla och perfektionism. Från teori och forskning till klinisk tillämpning hos förlaget Studentlitteratur.

Låg självkänsla och perfektionism är transdiagnostiska tillstånd som förekommer som inslag i en mängd olika psykiatriska diagnoser och orsakar stort lidande. Olika typer av låg självkänsla kräver dock olika former av förståelse och behandling. I boken presenteras två olika typer av låg självkänsla med bakomliggande psykologiska teorier och hur de kan behandlas terapeutiskt. Vi får följa fallbeskrivningar, från den kliniska bedömningen till den praktiska tillämpningen.

Självkänsla och perfektionism vänder sig till psykologer, psykoterapeuter, socionomer, pedagoger, utövare av vårdyrken och studenter inom samma områden. Boken är också läsvärd för en psykologiintresserad allmänhet.
Läs mer

Kropp & Själ i SR

Från perfekt till hållbar
Den riktigt ambitiöse nöjer sig inte förrän perfektionen är uppnådd, men vad händer när strävan efter det perfekta breder ut sig på allt fler områden i livet? När allt måste vara fläckfritt?

Irena Makower är gäst i programmet tillsammans med Alexander Rozental, psykolog och forskare. Programledare är Ulrika Hjalmarson Neideman.
Lyssna

Podden Lära Från Lärda

Irena Makower diskuterar sin nyutgivna bok Självkänsla och perfektionism med Fredrik Hillerborg i podden Lära Från Lärda.

I programmet pratas bl.a. om vilka uppdelningar som finns inom självkänsla, hur perfektionism fungerar, och om vad man kan göra för att utveckla sin självkänsla.
Lyssna

KBT-podden

Irena Makower medverkar i tre avsnitt av KBT-podden på temat självkänsla och perfektionism:
Vad är självkänsla?
Psykoterapeutiska interventioner för självkänsla och perfektionism
Behandla genuint låg självkänsla och maladaptiv perfektionism med KBT

KBT

Irena Makower erbjuder individuell KBT för vuxna och ungdomar.
Läs mer

Forskning

Irena Makower specialiserar sig på forskning om sviktande självkänsla och perfektionism.
Läs mer

Utbildning och handledning

Makower Psykologi erbjuder utbildning och handledning inom området självkänsla och perfektionism.
Läs mer