Irena Makower

Irena Makower är psykolog med mångårig erfarenhet av behandling, utbildning, handledning och forskning inom området KBT. Hon är certifierad av svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier, sfKBT.

Irena  är docent i psykologi, specialist i klinisk psykologi, leg psykolog/leg psykoterapeut och handledare i kognitiv beteendeterapi.

Ny bok

Under november 2018 utkommer Irena Makower med boken ”Självkänsla och perfektionism. Från teori och forskning till klinisk tillämpning” hos förlaget Studentlitteratur.
Läs mer

Ny utbildning

Den 4 december erbjuder WiseMind en utbildningsdag baserad på boken ”Självkänsla och perfektionism. Från teori och forskning till klinisk tillämpning”.
Läs mer

KBT

Irena Makower erbjuder individuell KBT för vuxna och ungdomar.
Läs mer

Forskning

Irena Makower specialiserar sig på forskning om sviktande självkänsla och perfektionism.
Läs mer

Utbildning och handledning

Makower Psykologi erbjuder utbildning och handledning inom området självkänsla och perfektionism.
Läs mer