Irena Makower (Zuber)

789-199x300Irena Makower är psykolog med mångårig erfarenhet av behandling, utbildning, handledning och forskning inom området KBT. Hon är certifierad av svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier, sfKBT.

Irena  är docent i psykologi, specialist i klinisk psykologi, leg psykolog/leg psykoterapeut och handledare i kognitiv beteendeterapi.

KBT

Irena Makower erbjuder individuell KBT för vuxna och ungdomar med sviktande självkänsla, perfektionism, stress, depression och ångest med särskilt tyngdpunkt på generaliserad ångest.
Läs mer

Forskning

Irena Makower har bland annat utarbetat en modell för kartläggning och behandling av sviktande självkänsla. Ett annat forskningsområde handlar om kvalitetssäkring och utvärdering av KBT. På Stockholms Universitetet medverkar hon i forskningsprojektet “Improving psychotherapeutic competences using perceptuell socioemotional training procedures”.
Läs mer

Undervisning

Irena Makower är ansvarig examinator och lärare för av psykologförbundet ackrediterad specialistkurs Sviktande självkänsla och perfektionism: Psykologisk forskning, bedömning och behandling. Hon ger också kurser om KBT vid sviktande självkänsla och perfektionism för psykoterapeuter.
Läs mer